Police Podcast - Цагдаагийн байгууллагаас иргэдэд зориулан явуулдаг сургалтуудын талаар

"Police podcast"-ийн энэ удаагийн дугаарт Цагдаа, дотоодын цэргийн сургалтын нэгдсэн төвийн Сургалт хариуцсан ахлах мэргэжилтэн, цагдаагийн ахмад П.Борхүү оролцлоо.

Бусад мэдээ