"Амрыг эрье" - Суудлын галт тэргэнд үйлдэгдэх гэмт хэрэг, зөрчлөөс урьдчилан сэргийлье !!!

"Амрыг эрье" - Суудлын галт тэргэнд үйлдэгдэх гэмт хэрэг, зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх чиглэлээрх мэдээ, мэдээллийг энэ удаагийн дугаараас хүлээн авч үзээрэй.

Бусад мэдээ