Police Podcast - Цахим орчинд үйлдэгдэж буй хүүхдийн эсрэг гэмт хэрэг

Энэ удаагийн дугаарт ЭЦА-ны Урьдчилан сэргийлэх ажил хариуцсан мэргэжилтэн, цагдаагийн ахмад Б.Даваадорж "Цахим орчинд үйлдэгдэж буй хүүхдийн эсрэг гэмт хэрэг" сэдвийн хүрээнд мэдээлэл хүргэж байна.

Бусад мэдээ