"Амрыг эрье" - Ой, хээрийн түймрээс урьдчилан сэргийлье !!!

"Амрыг эрье" - Ой, хээрийн түймрээс урьдчилан сэргийлэх тухай мэдээ мэдээллийг энэ удаагийн дугаараас хүлээн авч үзээрэй 

Бусад мэдээ