Police Podcast - Хүрээлэн буй орчны эсрэг гэмт хэрэг, нөхөн сэргээлт

"Police podcast" хөтөлбөрийн энэ удаагийн дугаарт Экологийн цагдаагийн албаны Урьдчилан сэргийлэх, хамтын ажиллагааны хэлтсийн мэргэжилтэн, цагдаагийн ахлах дэслэгч Г.Лхам "Хүрээлэн буй орчны эсрэг гэмт хэрэг, нөхөн сэргээлт" сэдвийн хүрээнд мэдээлэл хүргэж байна.

Бусад мэдээ