Police Podcast - Цагдаагийн ахлах дэслэгч Ч.Ихбаяр

"Police podcast" хөтөлбөрийн энэ удаагийн дугаарт Нийтийн хэв журам хамгаалах, олон нийтийн аюулгүй байдлыг хангах албаны Эргүүл хамгаалалтын газрын Шүүх шүүгчийн аюулгүй байдлыг хангах хэлтсийн Эргүүл хамгаалалтын офицер, цагдаагийн ахлах дэслэгч Ч.Ихбаяр "Шүүх, шүүгчийн аюулгүй байдлыг хангах ажиллагаа" сэдвийн хүрээнд мэдээлэл хүргэж байна.

Бусад мэдээ