"ХУГАЦААТ ЦЭРГИЙН АЛБА ХААГЧДАД ЯВУУЛЖ БУЙ АЛБАНЫ СУРГАЛТ, БЭЛТГЭЛ"-ИЙН ТУХАЙ

"Хугацаат цэргийн алба хаагчдад явуулж буй албаны сургалт, бэлтгэл"-ийн талаар Дотоодын цэргийн штабын Сургалт, цэргийн албаны зохион байгуулалтын хэлтсийн дарга, дэд хурандаа Б.Чинзоригтой ярилцлаа.

Бусад мэдээ