ЦАГДАА, ДОТООДЫН ЦЭРГИЙН "НЭВТЭРХИЙ ТОЛЬ" БҮТСЭН ТҮҮХ

Цагдаа, дотоодын цэргийн нэвтэрхий толь бүтсэн түүх

Бусад мэдээ