"Түүхийн жимээр" - Түүхийн ухааны доктор Г.Мягмарсамбуу

1921 оны 07 дугаар сарын 19-ний өдөр Ардын Засгийн газрын хурлаар Цагдан сэргийлэх байгууллагын талаар хэлэлцэж, Нийслэл хүрээний морьт болон явган цагдааг "Нийслэл хүрээг сэргийлэн хамгаалах цэрэг" гэх нэртэйгээр байгуулж байжээ.