Орон нутгийн замд хамтарсан хяналт шалгалт хийжээ

Бусад мэдээ