ГАЛТ ЗЭВСЭГ ХАМТРАН ЭЗЭМШИГЧЭЭР БҮРТГҮҮЛЭХЭД БҮРДҮҮЛЭХ МАТЕРИАЛ
- Өргөдөл /ЦЕГ-ын Бүртгэл хяналтын төвд Хоёр тал хүсэлт бичиж иргэний үнэмлэх, галт зэвсгийн гэрчилгээ нотариатаар батлуулсан байх/
- Галт зэвсгийн гэрчилгээ
Хамтран эзэмших иргэн нь:
- 2*3 хэмжээний зураг 3 хувь /одоо үеийн/
- Иргэний үнэмлэхийн хуулбар. /эсвэл лавлагаа/
- Оршин суугаа хорооны засаг даргын тодорхойлолт. /эсвэл лавлагаа/
- Галт зэвсэг ашиглахад харшлах өвчин, гэмтэл согоггүйг тодорхойлсон эрүүл мэндийн хуудас. /харьяа дүүргийн эрүүл мэндийн төвөөс А/33 маягтын дагуу/
- Галт зэвсэг эзэмших, ашиглах, хадгалах аюулгүй ажиллагааны сургалтад хамрагдсан гэрчилгээний хуулбар. /ЦЕГ-ын цагдаа, дотоодын цэргийн сургалтын нэгдсэн төв 70190092/

Түгээмэл асуулт хариулт
Холбоо барих
Чат бичих
Facebook холбоос