ГАЛТ ЗЭВСЭГ ШИЛЖҮҮЛЭХ БУЮУ ЭЗЭМШИГЧ ӨӨРЧЛӨХ ТОХИОЛДОЛД БҮРДҮҮЛЭХ МАТЕРИАЛ
Галт зэвсэг өгч байгаа болон авч буй 2 тал нь:
- Галт зэвсгийг шилжүүлэн бүртгэхийг хүссэн өргөдөл.
- Нотариатаар баталгаажуулсан худалдах худалдан авах болон бэлэглэлийн гэрээ; өвлөлийн гэрчилгээ
Галт зэвсэг өгч байгаа иргэн, байгууллага нь:
- Галт зэвсгээ харьяа дүүргийнхээ цагдаагийн байгууллагад жил бүр бүртгүүлсэн, татвар төлсөн тэмдэглэгээ хийлгэсэн байх. /гэрчилгээний 14, 15-р хуудас/
- Хуучин эзэмшигчийн оршин суух дүүргийн цагдаагийн хэлтсээс хасалт хийлгэсэн тэмдэг даруулсан байх.
Галт зэвсэг авч  байгаа иргэн нь:
- 2*3 хэмжээний зураг 3 хувь /одоо үеийн/
- Иргэний үнэмлэхийн хуулбар. /эсвэл лавлагаа/
- Оршин суугаа хорооны засаг даргын тодорхойлолт. /эсвэл лавлагаа/
- Галт зэвсэг ашиглахад харшлах өвчин, гэмтэл согоггүйг тодорхойлсон эрүүл мэндийн хуудас. /харьяа дүүргийн эрүүл мэндийн төвөөс А/33 маягтын дагуу/
- Галт зэвсэг эзэмших, ашиглах, хадгалах аюулгүй ажиллагааны сургалтад хамрагдсан гэрчилгээний хуулбар. /ЦЕГ-ын цагдаа, дотоодын цэргийн сургалтын нэгдсэн төв 70190092/
- Шүүхийн шинжилгээний үндэсний хүрээлэнгийн тодорхойлолт /даваа гаригт 14:00-16:00; пүрэв гаригт 10:00-12:00 цагуудад галт зэвсгийг 2 ширхэг сум, иргэний үнэмлэхийн хамт авч очно/
- Тэмдэгтийн хураамж 5000 төгрөг тушаасан баримт. /itax.mta.mn цахим хаягаар эсвэл чингэлтэй дүүргийн татварын хэлтэст очин код авч, дурын банканд тушаана/

 

Түгээмэл асуулт хариулт
Холбоо барих
Чат бичих
Facebook холбоос