Үйлчилгээний төрөлСпортын тэмцээнд оролцох зорилгоор галт зэвсэг, сум, галт зэвсэгтэй адилтгах хэрэгслийг улсын хилээр нэвтрүүлэх
Шийдвэрлэх журам: Галт зэвсгийн тухай хуулийн 20 дугаар зүйлийн 20.1 дахь заалт
Хугацаа: Ажлын 5 хоног. 
Бүрдүүлэх баримт бичиг:
1. Албан хүсэлт
2. 
Галт зэвсэг, сум, галт зэвсэгтэй адилтгах хэрэгслийн загвар, гол төмрийн сериал дугаар
3. Галт зэвсэг, сум, галт зэвсэгтэй адилтгах хэрэгслийн тоо
4. 
Галт зэвсэг, сум, галт зэвсэгтэй адилтгах хэрэгслийн орох, гарах хугацаа
5. Галт зэвсэг, сум, галт зэвсэгтэй адилтгах хэрэгслийг нэвтрүүлэх хилийн боомт
6. Галт зэвсэг, галт зэвсэгтэй адилтгах хэрэгслийн улсын хилээр нэвтрүүлэх тэмдэгтийн хураамжийн баримт /төрийн сан 100900000701 дансанд 25.000 төгрөг/

 

 

 

    Спорт уралдаан тэмцээнд оролцох тамирчдад олгох зөвшөөрөл

Түгээмэл асуулт хариулт
Холбоо барих
Чат бичих
Facebook холбоос