1949 он

Шинэ тутам батлагдан гарсан замын хөдөлгөөний дүрмийг сурталчилж буй байдал. 1949 он