1990 он

1990 онд болсон улс төр, нийгэм, эдийн засгийн шинэтгэлийн хүрээнд засгийн газрын шийдвэрээр улсын цагдан сэргийлэх ерөнхий газрыг цагдаагийн ерөнхий газар болгон өөрчлөн зохион байгуулсан.