ЦЕГ-ЫН ТӨВЛӨРСӨН ТӨСВИЙН 2014 ОНЫ 11 САРЫН МЭДЭЭ
ЦЕГ-ЫН ТӨВЛӨРСӨН ТӨСВИЙН 2014 ОНЫ 11 САРЫН МЭДЭЭ
2,618
Цагдаагийн байгууллагын 2015 оны батлагдсан төсөв
Цагдаагийн байгууллагын 2015 оны батлагдсан төсөв
2,385
АВТОМАШИНЫ ДУУДЛАГА ХУДАЛДААНД УРЬЖ БАЙНА
АВТОМАШИНЫ ДУУДЛАГА ХУДАЛДААНД УРЬЖ БАЙНА
3,282
САНХҮҮГИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААГ САЙЖРУУЛАХ ТАЛААР ХИЙСЭН АЖИЛ
САНХҮҮГИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААГ САЙЖРУУЛАХ ТАЛААР ХИЙСЭН АЖИЛ
3,935
Торгуулийн орлогын мэдээ
Торгуулийн орлогын мэдээ
2,288
Жолооны үнэмлэх хэвлэлтийн орлогын мэдээ
Жолооны үнэмлэх хэвлэлтийн орлогын мэдээ
1,718
ЦЕГ-ЫН ТӨВЛӨРСӨН ТӨСВИЙН 2014 ОНЫ 10 САРЫН МЭДЭЭ
ЦЕГ-ЫН ТӨВЛӨРСӨН ТӨСВИЙН 2014 ОНЫ 10 САРЫН МЭДЭЭ
1,985
Цагдаагийн ерөнхий газрын төсвийн зарлагын 2014 оны хуваарилалт
Цагдаагийн ерөнхий газрын төсвийн зарлагын 2014 оны хуваарилалт
1,906
Төсвийн гүйцэтгэлийн 2014 оны 09 дугаар сарын мэдээ
Төсвийн гүйцэтгэлийн 2014 оны 09 дугаар сарын мэдээ
1,889
ЦЕГ-ЫН ЦАЙНЫ ГАЗРЫН ЗОРИУЛАЛТААР ТАЛБАЙ ТҮРЭЭСЛЭХ ЗАР
ЦЕГ-ЫН ЦАЙНЫ ГАЗРЫН ЗОРИУЛАЛТААР ТАЛБАЙ ТҮРЭЭСЛЭХ ЗАР
1,940
ЦАГДААГИЙН БАЙГУУЛЛАГААС ҮЗҮҮЛЖ БУЙ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ТӨЛБӨРИЙН ХЭМЖЭЭ
ЦАГДААГИЙН БАЙГУУЛЛАГААС ҮЗҮҮЛЖ БУЙ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ТӨЛБӨРИЙН ХЭМЖЭЭ
1,997
Төсвийн гүйцэтгэлийн 2014 оны 07 дугаар сарын мэдээ
Төсвийн гүйцэтгэлийн 2014 оны 07 дугаар сарын мэдээ
2,026
2015-2017 оны төсвийн төсөөлөл
2015-2017 оны төсвийн төсөөлөл
1,758
Төсвийн гүйцэтгэлийн 2014 оны 06 дугаар сарын мэдээ
Төсвийн гүйцэтгэлийн 2014 оны 06 дугаар сарын мэдээ
1,716
Төсвийн гүйцэтгэлийн сарын мэдээ
Төсвийн гүйцэтгэлийн сарын мэдээ
1,686
2013 оны аудитын гэрчилгээ
2013 оны аудитын гэрчилгээ
2,484
2013 оны аудитлагдсан санхүүгийн тайлан, төсвийн гүйцэтгэл
2013 оны аудитлагдсан санхүүгийн тайлан, төсвийн гүйцэтгэл
1,560
Төсвийн тухай хууль
Төсвийн тухай хууль
2,092
Төсөв
Төсөв
1,791
ТӨСВИЙН ЕРӨНХИЙЛӨН ЗАХИРАГЧИЙН ЗАРЛАГЫН ТӨЛӨВЛӨЛТИЙН МЭДЭГДЭЛ
ТӨСВИЙН ЕРӨНХИЙЛӨН ЗАХИРАГЧИЙН ЗАРЛАГЫН ТӨЛӨВЛӨЛТИЙН МЭДЭГДЭЛ
1,802
  • 1
  • 2
Түгээмэл асуулт хариулт
Холбоо барих
Чат бичих
Facebook холбоос