Цагдаагийн ерөнхий газрын удирдлага иргэдийг хүлээн авч уулзах хуваарь
133
Иргэдээс цагдаагийн байгууллага, албан тушаалтанд гаргасан  санал, өргөдөл, гомдлын шийдвэрлэлт
Иргэдээс цагдаагийн байгууллага, албан тушаалтанд гаргасан санал, өргөдөл, гомдлын шийдвэрлэлт
7
“УДМЫН ХЭЛХЭЭ”-ЦАГДААГИЙН АХЛАХ ДЭСЛЭГЧ М.ТҮВШИНСАНАА
“УДМЫН ХЭЛХЭЭ”-ЦАГДААГИЙН АХЛАХ ДЭСЛЭГЧ М.ТҮВШИНСАНАА
511
“Цагдаа”, “Хамгаалалтын ажилтан” мэргэжил олгох сургалтад суралцаж, цагдаа, дотоодын цэргийн байгууллагад ажиллахыг урьж байна
“Цагдаа”, “Хамгаалалтын ажилтан” мэргэжил олгох сургалтад суралцаж, цагдаа, дотоодын цэргийн байгууллагад ажиллахыг урьж байна
6,115
МЭДЭЭЛЭЛ ХАРИУЦАГЧИЙН ЭЗЭМШИЖ БАЙГАА ГАЗРЫН МЭДЭЭЛЭЛ
194
ЦАГДААГИЙН БАЙГУУЛЛАГЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТЭРГҮҮЛЭХ ЧИГЛЭЛ
956
ЦАГДААГИЙН БАЙГУУЛЛАГЫН СТРАТЕГИЙН ЗОРИЛГО
465
ЦАГДААГИЙН БАЙГУУЛЛАГЫН СТРАТЕГИЙН ЗОРИЛТ
559
Цагдаагийн байгууллагын стратеги төлөвлөгөөг Хэрэгжүүлснээр дараах үр дүнд хүрнэ
301
ЦАГДААГИЙН БАЙГУУЛЛАГЫН ЧИГ ҮҮРЭГ
1,590
ЦАГДААГИЙН БАЙГУУЛЛАГААС 2023 ОНД ГЭМТ ХЭРЭГ, ЗӨРЧЛӨӨС УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ ЧИГЛЭЛЭЭР ХИЙЖ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ АЖЛЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ
424
ЦАГДААГИЙН БАЙГУУЛЛАГААС 2022 ОНД ГЭМТ ХЭРЭГ, ЗӨРЧЛӨӨС УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ АЖЛЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ БИЕЛЭЛТ
389
ЦАГДААГИЙН БАЙГУУЛЛАГААС 2022 ОНД ГЭМТ ХЭРЭГ, ЗӨРЧЛӨӨС УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ АЖЛЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ ЭХНИЙ ХАГАС ЖИЛИЙН БИЕЛЭЛТ
306
ЦАГДААГИЙН БАЙГУУЛЛАГААС 2022 ОНД ГЭМТ ХЭРЭГ, ЗӨРЧЛӨӨС УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ АЖЛЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ
262
ЦАГДААГИЙН БАЙГУУЛЛАГААС 2023 ОНЫ 01 ДҮГЭЭР УЛИРАЛД ГЭМТ ХЭРЭГ, ЗӨРЧЛӨӨС УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ ЧИГЛЭЛЭЭР ХИЙЖ ГҮЙЦЭТГЭСЭН АЖЛЫН ТАЙЛАН
276
ЦАГДААГИЙН БАЙГУУЛЛАГААС 2022 ОНД ГЭМТ ХЭРЭГ, ЗӨРЧЛӨӨС УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ ЧИГЛЭЛЭЭР ХИЙЖ ХЭРЭГЖҮҮЛСЭН АЖЛЫН ТАЙЛАН
463
ЦАГДАА, ДОТООДЫН ЦЭРГИЙН АНГИ, БАЙГУУЛЛАГЫН 2023 ОНЫ АВЛИГЫН ЭСРЭГ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТӨЛӨВЛӨЛТ
246
ЦАГДАА, ДОТООДЫН ЦЭРГИЙН АНГИ, БАЙГУУЛЛАГЫН 2022 ОНЫ АВЛИГЫН ЭСРЭГ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ БИЕЛЭЛТ
179
ЦАГДААГИЙН БАЙГУУЛЛАГЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААН ДАХЬ ХЭРЭГЛЭГЧИЙН ҮНЭЛГЭЭ-2022
185
ЦАГДААГИЙН ЕРӨНХИЙ ГАЗРЫН 2022 ОНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНД ХИЙСЭН ХЯНАЛТ-ШИНЖИЛГЭЭ, ҮНЭЛГЭЭНИЙ ТАЙЛАН
324
Түгээмэл асуулт хариулт
Холбоо барих
Чат бичих
Facebook холбоос