Төрийн албаны зөвлөлийн Цагдаагийн ерөнхий газрын дэргэдэх салбар зөвлөл
527
Төрийн албаны зөвлөлийн Цагдаагийн ерөнхий газрын дэргэдэх салбар зөвлөл
774
Төрийн албаны зөвлөлийн Цагдаагийн ерөнхий газрын дэргэдэх салбар зөвлөл
798
МЭРГЭЖИЛ ОЛГОХ СУРГАЛТЫН ЭЛСЭЛТИЙН ШАЛГАЛТАД ТЭНЦСЭН ИРГЭДИЙН АНХААРАЛД
МЭРГЭЖИЛ ОЛГОХ СУРГАЛТЫН ЭЛСЭЛТИЙН ШАЛГАЛТАД ТЭНЦСЭН ИРГЭДИЙН АНХААРАЛД
4,126
“Wall Street English” сургалтын байгууллаа.
“Wall Street English” сургалтын байгууллаа.
479
Ажлын байрны /албаны/ сургалтын хөтөлбөр, төлөвлөгөөний дагуу цагдаа, дотоодын цэргийн байгууллагын хэмжээнд 2021 оны I улирлын байдлаар нийт 1475 удаагийн сургалт зохион байгууллаа.
Ажлын байрны /албаны/ сургалтын хөтөлбөр, төлөвлөгөөний дагуу цагдаа, дотоодын цэргийн байгууллагын хэмжээнд 2021 оны I улирлын байдлаар нийт 1475 удаагийн сургалт зохион байгууллаа.
782
Бакалаврын сургалтын чиглэлээр
Бакалаврын сургалтын чиглэлээр
788
Онцлог сургалтын талаар.
Онцлог сургалтын талаар.
659
“Хүний эрх ба жендер” сэдэв цахим сургалтыг зохион байгуулж, 30 алба хаагчийг хамруулаа.
“Хүний эрх ба жендер” сэдэв цахим сургалтыг зохион байгуулж, 30 алба хаагчийг хамруулаа.
485
Монгол Улсын Шүүхийн тухай хууль
Монгол Улсын Шүүхийн тухай хууль
1,269
Алба хаагчдын мэдлэг, ур чадварыг дээшлүүлэх, мэргэшүүлэх цахим сургалт зохион байгуулагдаж байна
Алба хаагчдын мэдлэг, ур чадварыг дээшлүүлэх, мэргэшүүлэх цахим сургалт зохион байгуулагдаж байна
2,188
Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн сонгуулийн тухай хууль
932
Коронавируст халдвар /Ковид-19/-ын цар тахлаас урьдчилан сэргийлэх, тэмцэх, нийгэм, эдийн засагт үзүүлэх сөрөг нөлөөллийг бууруулах тухай хуульд шинээр орсон нэмэлт, өөрчлөлтийн талаар
763
“Гэр бүлийн хүчирхийлэлтэй тэмцэх, урьдчилан сэргийлэх нь” сэдэвт сургалт зохион байгуулагдлаа
“Гэр бүлийн хүчирхийлэлтэй тэмцэх, урьдчилан сэргийлэх нь” сэдэвт сургалт зохион байгуулагдлаа
1,153
“Төрийн албан хаагчийн хариуцлага” сэдэвт сургалт зохион байгууллаа
“Төрийн албан хаагчийн хариуцлага” сэдэвт сургалт зохион байгууллаа
842
“Эрүү шүүлтээс ангид байх эрх
“Эрүү шүүлтээс ангид байх эрх" сэдэвт хэлэлцүүлгийг зохион байгууллаа
1,419
Оросын холбооны улсад тэтгэлгээр суралцуулна
Оросын холбооны улсад тэтгэлгээр суралцуулна
1,845
“Эдийн засгийн мөрдөгч-эрх зүй” мэргэшүүлэх сургалтын хөтөлбөрт  элсэлт авч байна
“Эдийн засгийн мөрдөгч-эрх зүй” мэргэшүүлэх сургалтын хөтөлбөрт элсэлт авч байна
2,745
“Цагдаа”, “Харуулчин” мэргэжил олгох сургалтад суралцаж, цагдаа, дотоодын цэргийн байгууллагад ажиллахыг урьж байна
“Цагдаа”, “Харуулчин” мэргэжил олгох сургалтад суралцаж, цагдаа, дотоодын цэргийн байгууллагад ажиллахыг урьж байна
14,264
Таны эрх зүйн мэдлэгт
735
Түгээмэл асуулт хариулт
Холбоо барих
Чат бичих
Facebook холбоос