Цагдаагийн байгууллагаас 2015 оны эхний 4 сард улсын төсөвт оруулсан торгуулийн орлогын мэдээ
Цагдаагийн байгууллагаас 2015 оны эхний 4 сард улсын төсөвт оруулсан торгуулийн орлогын мэдээ
1,140
2015 ОНЫ 04 ДҮГЭЭР САРД ЦАГДААГИЙН БАЙГУУЛЛАГААС ИРГЭДЭД ОЛГОСОН ЖОЛООНЫ ҮНЭМЛЭХЭЭС УЛСЫН ТӨСӨВТ ТӨВЛӨРҮҮЛЖ БАЙГАА ОРЛОГЫН МЭДЭЭ
2015 ОНЫ 04 ДҮГЭЭР САРД ЦАГДААГИЙН БАЙГУУЛЛАГААС ИРГЭДЭД ОЛГОСОН ЖОЛООНЫ ҮНЭМЛЭХЭЭС УЛСЫН ТӨСӨВТ ТӨВЛӨРҮҮЛЖ БАЙГАА ОРЛОГЫН МЭДЭЭ
1,071
Аудитын тайлан, дүгнэлтэд тусгагдсан асуудлаар авч хэрэгжүүлсэн арга хэмжээ
Аудитын тайлан, дүгнэлтэд тусгагдсан асуудлаар авч хэрэгжүүлсэн арга хэмжээ
1,213
Санхүү, хангамжийн газрын 2014 оны санхүүгийн тайлангийн аудитын гэрчилгээ
Санхүү, хангамжийн газрын 2014 оны санхүүгийн тайлангийн аудитын гэрчилгээ
1,591
Санхүү, хангамжийн газрын 2014 оны аудитлагдсан санхүүгийн тайлан
Санхүү, хангамжийн газрын 2014 оны аудитлагдсан санхүүгийн тайлан
1,364
ЦЕГ-ЫН  2014 ОНЫ САНХҮҮГИЙН НЭГТГЭСЭН ТАЙЛАНГИЙН АУДИТЫН ГЭРЧИЛГЭЭ
ЦЕГ-ЫН 2014 ОНЫ САНХҮҮГИЙН НЭГТГЭСЭН ТАЙЛАНГИЙН АУДИТЫН ГЭРЧИЛГЭЭ
1,270
ЦЕГ-ЫН  2014 ОНЫ АУДИТЛАГДСАН САНХҮҮГИЙН НЭГТГЭСЭН ТАЙЛАН.
ЦЕГ-ЫН 2014 ОНЫ АУДИТЛАГДСАН САНХҮҮГИЙН НЭГТГЭСЭН ТАЙЛАН.
1,222
Цагдаагийн ерөнхий газрын 2014 оны санхүүгийн нэгтгэсэн аудитын тайлан
Цагдаагийн ерөнхий газрын 2014 оны санхүүгийн нэгтгэсэн аудитын тайлан
1,348
САНХҮҮ ХАНГАМЖИЙН ГАЗРЫН 2014 ОНЫ ТӨСВИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН ТАЙЛАН
САНХҮҮ ХАНГАМЖИЙН ГАЗРЫН 2014 ОНЫ ТӨСВИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН ТАЙЛАН
1,325
ЦАГДААГИЙН БАЙГУУЛЛАГЫН ХЭРЭГЦЭЭНД КОМПЬЮТЕР, ТЕХНИК ХЭРЭГСЭЛ НИЙЛҮҮЛЭГЧИЙГ СОНГОН ШАЛГАРУУЛАХ УРИЛГА
ЦАГДААГИЙН БАЙГУУЛЛАГЫН ХЭРЭГЦЭЭНД КОМПЬЮТЕР, ТЕХНИК ХЭРЭГСЭЛ НИЙЛҮҮЛЭГЧИЙГ СОНГОН ШАЛГАРУУЛАХ УРИЛГА
2,212
ЦАГДААГИЙН ЕРӨНХИЙ ГАЗРЫН 2015 ОНЫ 03 ДУГААР САРЫН БАРАА, АЖИЛ, ҮЙЛЧИЛГЭЭ ХУДАЛДАН АВАЛТЫН ТУХАЙ ТАЙЛАН
ЦАГДААГИЙН ЕРӨНХИЙ ГАЗРЫН 2015 ОНЫ 03 ДУГААР САРЫН БАРАА, АЖИЛ, ҮЙЛЧИЛГЭЭ ХУДАЛДАН АВАЛТЫН ТУХАЙ ТАЙЛАН
1,975
ЦАГДААГИЙН БАЙГУУЛЛАГЫН ДЭЭВРИЙН ЗАСВАРЫН АЖИЛ ГҮЙЦЭТГЭХ ТУХАЙ ҮНИЙН САНАЛ АВАХ УРИЛГА
ЦАГДААГИЙН БАЙГУУЛЛАГЫН ДЭЭВРИЙН ЗАСВАРЫН АЖИЛ ГҮЙЦЭТГЭХ ТУХАЙ ҮНИЙН САНАЛ АВАХ УРИЛГА
1,780
Цагдаагийн ерөнхий газрын 3 дугаар сарын худалдан авалтын тайлан
Цагдаагийн ерөнхий газрын 3 дугаар сарын худалдан авалтын тайлан
1,106
Гэрээт албаны 2015 оны 3 сарын цалингийн зардлаас бусад 5 сая төгрөгөөс дээш мөнгөн гүйлгээ
Гэрээт албаны 2015 оны 3 сарын цалингийн зардлаас бусад 5 сая төгрөгөөс дээш мөнгөн гүйлгээ
1,116
2015 ОНЫ 03 ДҮГЭЭР САРД ЦАГДААГИЙН БАЙГУУЛЛАГААС ИРГЭДЭД ОЛГОСОН ЖОЛООНЫ ҮНЭМЛЭХЭЭС УЛСЫН ТӨСӨВТ ТӨВЛӨРҮҮЛЖ БАЙГАА ОРЛОГЫН МЭДЭЭ
2015 ОНЫ 03 ДҮГЭЭР САРД ЦАГДААГИЙН БАЙГУУЛЛАГААС ИРГЭДЭД ОЛГОСОН ЖОЛООНЫ ҮНЭМЛЭХЭЭС УЛСЫН ТӨСӨВТ ТӨВЛӨРҮҮЛЖ БАЙГАА ОРЛОГЫН МЭДЭЭ
1,344
ЦЕГ-ЫН ТӨВЛӨРСӨН ТӨСВИЙН 2015 ОНЫ 03 САРЫН МЭДЭЭ
ЦЕГ-ЫН ТӨВЛӨРСӨН ТӨСВИЙН 2015 ОНЫ 03 САРЫН МЭДЭЭ
1,273
ЦАГДААГИЙН ЕРӨНХИЙ ГАЗРЫН 2015 ОНЫ 05 ДУГААР САРЫН  БАРАА, АЖИЛ, ҮЙЛЧИЛГЭЭ ХУДАЛДАН АВАЛТЫН ТУХАЙ ТАЙЛАН
ЦАГДААГИЙН ЕРӨНХИЙ ГАЗРЫН 2015 ОНЫ 05 ДУГААР САРЫН БАРАА, АЖИЛ, ҮЙЛЧИЛГЭЭ ХУДАЛДАН АВАЛТЫН ТУХАЙ ТАЙЛАН
1,911
САНХҮҮ ХАНГАМЖИЙН ГАЗРЫН ТӨСВИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН 3 САРЫН МЭДЭЭ
САНХҮҮ ХАНГАМЖИЙН ГАЗРЫН ТӨСВИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН 3 САРЫН МЭДЭЭ
1,157
САНХҮҮ ХАНГАМЖИЙН ГАЗРЫН ЦАЛИНГИЙН ЗАРДАЛААС БУСАД 5 САЯАС ДЭЭШ ҮНИЙН ДҮН БҮХИЙ 3 САРЫН  МӨНГӨН ГҮЙЛГЭЭ
САНХҮҮ ХАНГАМЖИЙН ГАЗРЫН ЦАЛИНГИЙН ЗАРДАЛААС БУСАД 5 САЯАС ДЭЭШ ҮНИЙН ДҮН БҮХИЙ 3 САРЫН МӨНГӨН ГҮЙЛГЭЭ
1,209
Гэрээт албаны төсвийн гүйцэтгэлийн 2015 оны 3 сарын мэдээ
Гэрээт албаны төсвийн гүйцэтгэлийн 2015 оны 3 сарын мэдээ
1,214
Түгээмэл асуулт хариулт
Холбоо барих
Чат бичих
Facebook холбоос