ЦЕГ-ЫН 2017 ОНЫ 10 ДУГААР САРЫН 5 САЯ ТӨГРӨГӨӨС ДЭЭШ ҮНИЙН ДҮН БҮХИЙ ХУДАЛДАН АВАЛТ
ЦЕГ-ЫН 2017 ОНЫ 10 ДУГААР САРЫН 5 САЯ ТӨГРӨГӨӨС ДЭЭШ ҮНИЙН ДҮН БҮХИЙ ХУДАЛДАН АВАЛТ
1,234
ТЕНДЕРИЙН УРИЛГА
ТЕНДЕРИЙН УРИЛГА
1,176
Цагдаагийн ерөнхий газрын 2017 оны тодотгосон төсвийн хуваарь
Цагдаагийн ерөнхий газрын 2017 оны тодотгосон төсвийн хуваарь
1,420
ЦЕГ-ЫН ТӨВЛӨРСӨН ТӨСВИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН 2017 ОНЫ 10 САРЫН НЭГТГЭСЭН МЭДЭЭ
ЦЕГ-ЫН ТӨВЛӨРСӨН ТӨСВИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН 2017 ОНЫ 10 САРЫН НЭГТГЭСЭН МЭДЭЭ
1,163
ТЕНДЕРИЙН УРИЛГА
ТЕНДЕРИЙН УРИЛГА
1,455
ЦЕГ-ЫН СААА-НЫ 2017 ОНЫ 09-Р САРЫН ТӨСВИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН ТАЛААРХИ МЭДЭЭЛЭЛ
ЦЕГ-ЫН СААА-НЫ 2017 ОНЫ 09-Р САРЫН ТӨСВИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН ТАЛААРХИ МЭДЭЭЛЭЛ
1,562
ЦЕГ-ЫН ТӨВЛӨРСӨН ТӨСВИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН 2017 ОНЫ 09 САРЫН НЭГТГЭСЭН МЭДЭЭ
ЦЕГ-ЫН ТӨВЛӨРСӨН ТӨСВИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН 2017 ОНЫ 09 САРЫН НЭГТГЭСЭН МЭДЭЭ
1,241
ЦЕГ-ЫН 2017 ОНЫ 09 ДҮГЭЭР САРЫН 5 САЯ ТӨГРӨГӨӨС ДЭЭШ ҮНИЙН ДҮН БҮХИЙ ХУДАЛДАН АВАЛТ
ЦЕГ-ЫН 2017 ОНЫ 09 ДҮГЭЭР САРЫН 5 САЯ ТӨГРӨГӨӨС ДЭЭШ ҮНИЙН ДҮН БҮХИЙ ХУДАЛДАН АВАЛТ
1,170
ЦАГДААГИЙН ГЭРЭЭТ ХАМГААЛАЛТЫН 2017 ОНЫ 9-Р САРЫН ШИЛЭН ДАНСНЫ ТӨСӨВ ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН МЭДЭЭЛЭЛ
ЦАГДААГИЙН ГЭРЭЭТ ХАМГААЛАЛТЫН 2017 ОНЫ 9-Р САРЫН ШИЛЭН ДАНСНЫ ТӨСӨВ ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН МЭДЭЭЛЭЛ
1,023
ЦАГДААГИЙН ГЭРЭЭТ ХАМГААЛАЛТЫН 2017 ОНЫ 09-Р САРЫН ШИЛЭН ДАНСНЫ ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ, ТЕНДЕР ХУДАЛДАН АВАЛТЫН ТАЛААРХИ МЭДЭЭЛЭЛ
ЦАГДААГИЙН ГЭРЭЭТ ХАМГААЛАЛТЫН 2017 ОНЫ 09-Р САРЫН ШИЛЭН ДАНСНЫ ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ, ТЕНДЕР ХУДАЛДАН АВАЛТЫН ТАЛААРХИ МЭДЭЭЛЭЛ
1,006
ЦЕГ-ЫН ТӨВЛӨРСӨН ТӨСВИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН 2017 ОНЫ 08 САРЫН НЭГТГЭСЭН МЭДЭЭ
ЦЕГ-ЫН ТӨВЛӨРСӨН ТӨСВИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН 2017 ОНЫ 08 САРЫН НЭГТГЭСЭН МЭДЭЭ
1,007
ЦАГДААГИЙН ГЭРЭЭТ ХАМГААЛАЛТЫН 2017 ОНЫ 8-Р САРЫН ШИЛЭН ДАНСНЫ ТӨСӨВ ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН МЭДЭЭЛЭЛ
ЦАГДААГИЙН ГЭРЭЭТ ХАМГААЛАЛТЫН 2017 ОНЫ 8-Р САРЫН ШИЛЭН ДАНСНЫ ТӨСӨВ ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН МЭДЭЭЛЭЛ
1,039
ЦАГДААГИЙН ГЭРЭЭТ ХАМГААЛАЛТЫН 2017 ОНЫ 08-Р САРЫН ШИЛЭН ДАНСНЫ ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ, ТЕНДЕР ХУДАЛДАН АВАЛТЫН ТАЛААРХИ МЭДЭЭЛЭЛ
ЦАГДААГИЙН ГЭРЭЭТ ХАМГААЛАЛТЫН 2017 ОНЫ 08-Р САРЫН ШИЛЭН ДАНСНЫ ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ, ТЕНДЕР ХУДАЛДАН АВАЛТЫН ТАЛААРХИ МЭДЭЭЛЭЛ
995
ЦЕГ-ЫН ТӨВЛӨРСӨН ТӨСВИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН 2017 ОНЫ 07 САРЫН НЭГТГЭСЭН МЭДЭЭ
ЦЕГ-ЫН ТӨВЛӨРСӨН ТӨСВИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН 2017 ОНЫ 07 САРЫН НЭГТГЭСЭН МЭДЭЭ
886
ЦАГДААГИЙН ЕРӨНХИЙ ГАЗРЫН ТӨСВИЙН ХУВААРЬ /8 САР/
ЦАГДААГИЙН ЕРӨНХИЙ ГАЗРЫН ТӨСВИЙН ХУВААРЬ /8 САР/
1,610
ЦЕГ-ЫН 2017 ОНЫ 07 ДУГААР САРЫН 5 САЯ ТӨГРӨГӨӨС ДЭЭШ ҮНИЙН ДҮН БҮХИЙ ХУДАЛДАН АВАЛТ
ЦЕГ-ЫН 2017 ОНЫ 07 ДУГААР САРЫН 5 САЯ ТӨГРӨГӨӨС ДЭЭШ ҮНИЙН ДҮН БҮХИЙ ХУДАЛДАН АВАЛТ
1,021
ЦАГДААГИЙН ГЭРЭЭТ ХАМГААЛАЛТЫН 2017 ОНЫ 7-Р САРЫН ШИЛЭН ДАНСНЫ ТӨСӨВ ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН МЭДЭЭЛЭЛ
ЦАГДААГИЙН ГЭРЭЭТ ХАМГААЛАЛТЫН 2017 ОНЫ 7-Р САРЫН ШИЛЭН ДАНСНЫ ТӨСӨВ ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН МЭДЭЭЛЭЛ
1,082
ЦАГДААГИЙН ГЭРЭЭТ ХАМГААЛАЛТЫН 2017 ОНЫ 07-Р САРЫН ШИЛЭН ДАНСНЫ ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ, ТЕНДЕР ХУДАЛДАН АВАЛТЫН ТАЛААРХИ МЭДЭЭЛЭЛ
ЦАГДААГИЙН ГЭРЭЭТ ХАМГААЛАЛТЫН 2017 ОНЫ 07-Р САРЫН ШИЛЭН ДАНСНЫ ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ, ТЕНДЕР ХУДАЛДАН АВАЛТЫН ТАЛААРХИ МЭДЭЭЛЭЛ
956
ЦЕГ-ЫН 2017 ОНЫ 07 ДУГААР САРЫН 5 САЯ ТӨГРӨГӨӨС ДЭЭШ ҮНИЙН ДҮН БҮХИЙ ХУДАЛДАН АВАЛТЫН ТУХАЙ
ЦЕГ-ЫН 2017 ОНЫ 07 ДУГААР САРЫН 5 САЯ ТӨГРӨГӨӨС ДЭЭШ ҮНИЙН ДҮН БҮХИЙ ХУДАЛДАН АВАЛТЫН ТУХАЙ
1,240
ЦЕГ-ын СААА-ны 2017 оны эхний хагас жилийн санхүүгийн тайлан
ЦЕГ-ын СААА-ны 2017 оны эхний хагас жилийн санхүүгийн тайлан
1,472
Түгээмэл асуулт хариулт
Холбоо барих
Чат бичих
Facebook холбоос