ЦЕГ-ын 2024 оны төсөв
ЦЕГ-ын 2024 оны төсөв
363
ЦЕГ-ын 2023.12 сар
323
ЦЕГ-ын төсөв 2023-12сар
350
ЦЕГ-ын 2023.11 сарын төсөв
454
ЦЕГ-ын 2023.10 сарын төсөв
415
Цагдаагийн ерөнхий газрын 2023 оны батлагдсан төсөв /09 сар/
428
Цагдаагийн ерөнхий газрын 2023 оны батлагдсан төсөв /07 сар/
351
Цагдаагийн ерөнхий газрын 2023 оны батлагдсан төсөв /06 сар/
310
Цагдаагийн ерөнхий газрын 2023 оны батлагдсан төсөв /05 сар/
379
Цагдаагийн ерөнхий газрын 2022 оны жилийн эцсийн нэгтгэсэн санхүүгийн тайлан
323
Цагдаагийн ерөнхий газрын 2022 оны санхүүгийн нэгтгэсэн тайлан, төсвийн гүйцэтгэлд хийсэн аудитын тайлан
215
Цагдаагийн ерөнхий газрын 2023 оны батлагдсан төсөв /04 сар/
215
Батлагдсан төсвийн 03 дугаар сарын хуваарь
393
Батлагдсан төсвийн 2 дугаар сарын хуваарь
342
Батлагдсан төсвийн 01 дүгээр сарын хуваарь
573
Батлагдсан төсвийн 12 дугаар сарын хуваарь
367
ЦЕГ-ын 2022 оны төсвийн гүйцэтгэл
475
Цагдаагийн байгууллагын 2023 оны төсөв
519
Батлагдсан төсвийн 12 дугаар сарын хуваарь
514
Батлагдсан төсвийн 12 дугаар сарын хуваарь
394
Түгээмэл асуулт хариулт
Холбоо барих
Чат бичих
Facebook холбоос