ГАЛТ ЗЭВСЭГ ЭЗЭМШИГЧИЙН ГЭРИЙН ХАЯГ ӨӨРЧЛӨГДСӨН ТОХИОЛДОЛД БҮРДҮҮЛЭХ МАТЕРИАЛ
- Өргөдөл
- 2*3 хэмжээний зураг 3 хувь /одоо үеийн/
- Иргэний үнэмлэхийн хуулбар. /эсвэл лавлагаа/
- Оршин суугаа хорооны засаг даргын тодорхойлолт. /эсвэл лавлагаа/
- Галт зэвсгийн гэрчилгээний хуулбар
- Хуучин оршин суух дүүргийн цагдаагийн хэлтсээс хасалт хийлгэсэн тэмдэг даруулсан байх.

Түгээмэл асуулт хариулт
Холбоо барих
Чат бичих
Facebook холбоос