ГАЛТ ЗЭВСГИЙН ГЭРЧИЛГЭЭ СУНГУУЛАХ ИРГЭНИЙ БҮРДҮҮЛЭХ МАТЕРИАЛ
- Галт зэвсгийн гэрчилгээ олгохыг хүссэн өргөдөл.
- 2*3 хэмжээний зураг 3 хувь /одоо үеийн/
- Иргэний үнэмлэхийн хуулбар. /эсвэл лавлагаа/
- Оршин суугаа хорооны засаг даргын тодорхойлолт. /эсвэл лавлагаа/
- Галт зэвсгийн гэрчилгээ эх хувиараа.
- Галт зэвсэг ашиглахад харшлах өвчин, гэмтэл согоггүйг тодорхойлсон эрүүл мэндийн хуудас. /харьяа дүүргийн эрүүл мэндийн төвөөс А/33 маягтын дагуу/
- Шүүхийн шинжилгээний үндэсний хүрээлэнгийн тодорхойлолт /даваа гаригт 14:00-16:00; пүрэв гаригт 10:00-12:00 цагуудад галт зэвсгийг 2 ширхэг сум, иргэний үнэмлэхийн хамт авч очно/
- Гэрчилгээний үнэ 4800 төгрөг тушаасан баримт. /төрийн сан 100900012038 тоот данс. Хүлээн авагч нь ЦЕГ-ын санхүү, аж ахуйн алба/
- Тэмдэгтийн хураамж 10000 төгрөг тушаасан баримт. /Itax.mta.mn цахим хаягаар эсвэл чингэлтэй дүүргийн татварын хэлтэст очин код авч, дурын банканд тушаана/

Түгээмэл асуулт хариулт
Холбоо барих
Чат бичих
Facebook холбоос