Үйлчилгээний төрөлГадаадын иргэн ан агнах зорилгоор галт зэвсэг, галт зэвсэгтэй адилтгах хэрэгсэл улсын хилээр нэвтрүүлэх
Шийдвэрлэх журам: Галт зэвсгийн тухай хуулийн 17 дугаар зүйлийн 17.2 дахь заалт
Хугацаа: Ажлын 5 хоног. 
Бүрдүүлэх баримт бичиг:
1. Зөвшөөрөл хүссэн албан бичиг
2. Улсын бүртгэлийн гэрчилгээний хуулбар
3. Байгаль орчны яамнаас олгосон ан агнах тусгай зөвшөөрлийн хуулбар
4. Гадаадын иргэдийн паспортын хуулбар
5. Гадаадын иргэн ан агнах зорилгоор галт зэвсэг улсын хилээр нэвтрүүлэх тэмдэгтийн хураамжийн баримт /төрийн сан 100900000701 дансанд 250.000 төгрөг/
6. Галт зэвсэг, сум, галт зэвсэгтэй адилтгах хэрэгслийн нэвтрүүлэх, гарах хугацаа

 

 

     Гадаадын иргэн ан агнах зорилгоор МУ-ын хилээр нэвтрүүлэх зөвшөөрөл

Түгээмэл асуулт хариулт
Холбоо барих
Чат бичих
Facebook холбоос