Үйлчилгээний төрөлХуулийн этгээд худалдааны төвөөс галт зэвсэг, галт зэвсэгтэй адилтгах хэрэгсэл худалдан авах.
Шийдвэрлэх журам: Галт зэвсгийн тухай хуулийн 20 дугаар зүйл.
Хугацаа: Ажлын 5 хоног. 
Бүрдүүлэх баримт бичиг:
1. Галт зэвсэг худалдан авах тухай хүсэлт /албан бичиг/
2. Улсын бүртгэлийн гэрчилгээний хуулбар
3. Гэрээт харуул хамгаалалт эрхлэх зөвшөөрөл
4. Галт зэвсгийн тухай хуулийн 10 дугаар зүйлийн 10.1-д заасан шаардлага хангасан байх.
5. Галт зэвсгийн тухай хуулийн 10 дугаар зүйлийн 10.2-д заасан галт зэвсэг эзэмшүүлэх гэрээ байгуулах.
6. Тухайн байгууллагын ажилтны албаны үнэмлэхийн хуулбар, тушаал
7. Галт зэвсгийн тухай хуулийн 9 дүгээр зүйлийн 9.1-д заасны дагуу шаардлага хангасан байх.

 

 

          Худалдан борлуулах төвөөс галт зэвсэг худалдан авах зөвшөөрөл

Түгээмэл асуулт хариулт
Холбоо барих
Чат бичих
Facebook холбоос