dopoaps@police.gov.mn
Утас: 70115826, 99325041
Хаяг : Монгол улс , Улаанбаатар хот, Баянзүрх дүүрэг 2-р хороо, Нийтийн хэв журам хамгаалах ОНАБХ албаны байр