dundgobi@police.gov.mn
Утас: 7059102, 70194458, 89590102
Хаяг : Монгол улс, Дундговь аймгийн цагдаагийн газар
Газар Хэлтэс, алба           Өрөөний №           Өрөөний утас          Цахим шуудан      
Ажлын алба                       
Газрын жижүүр