• Нүүр хуудас
  • Системүүд
  • Харьяа нэгжүүд
  • Холбоо барих
  • Асуулт хариулт
  • Иргэний хяналт
Улсын Их хуралд гэрч, хохирогчийг хамгаалах тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийг хэлэлцүүлэгт бэлтгүүлэхээр Хууль зүйн байнгын хороонд шилжүүллээ Гэрч, хохирогчийг хамгаалах хэлтсээс иргэдэд зөвлөгөө мэдээлэл өгөх тусгай дугаарыг 24 цагаар ажиллуулдаг. Гэрч, хохирогчийг хамгаалах тухай хуулийн хэрэгжилтийг хангах ажлын хүрээнд иргэний амь нас эрүүл мэндийг гэмт халдлагаас хамгаалах ажлыг эрсдэлгүй зохион байгуулан хэрэгжүүлж байна Цагдаагийн ахмад Ш.Шинэбаяр: Нэг хэргийн ард хамгийн багадаа таван гэрч, хохирогч байдаг Сэтгүүлчдэд гэрч, хохирогчийг хамгаалах хэлтсийн үйл ажиллагааг танилцууллаа. “Улаанбаатар марафон-2019” олон улсын гүйлтийн зургаа дахь удаагийн тэмцээнд гэрч, хохирогчийг хамгаалах хэлтсийн алба хаагчид амжилттай оролцлоо Гэрч, хохирогчийг хамгаалах хэлтсээс мэдээлж байна Хууль зүй, дотоод хэргийн яамнаас гэрч хохирогч, хүүхэд хамгаалах чиглэлээр зохион байгуулж буй ажилтай танилцлаа. Гэрч, хохирогчийг хамгаалах тухай хуулийн хэрэгжилтийг хангах ажлын хүрээнд иргэний амь нас эрүүл мэндийг гэмт халдлагаас хамгаалах ажлыг эрсдэлгүй зохион байгуулан хэрэгжүүлж байна. "Итгэлцлийн гэрээ" байгуулах ажлыг зохион байгууллаа Гэрч, хохирогчийг хамгаалах хэлтсээс мэдээлж байна Гэрч, хохирогчийг хамгаалах хэлтсээс мэдээлж байна Гэрч, хохирогчийг хамгаалах хэлтсээс мэдээлж байна Гэрч, хохирогчийг хамгаалах хэлтсээс мэдээлж байна Гэрч, хохирогчийг хамгаалах ажлыг сурталчлах зурагт хуудас, танилцуулга хэвлүүллээ Цагдаагийн ерөнхий газрын Гэрч, хохирогчийг хамгаалах хэлтсээс сургалт зохион байгуулж байна Гэрч, хохирогчийг хамгаалах тухай хуулийн хэрэгжилтийг хангах ажлын хүрээнд 2017 оны эхний 9 сарын байдлаар Замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлын эсрэг гэмт хэрэг, зөрчил үйлдэхээс урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр сургалт зохион байгууллаа Байгалийн гамшиг, ослын үед үүрэг гүйцэтгэх чиглэлээр сургалт зохион байгууллаа “Үргэлж тантай хамтдаа” өдөрлөг зохион байгууллаа

Гэрч, хохирогчийг хамгаалах хэлтсээс мэдээлж байна

Цагдаагийн байгууллагаас 2018 онд гэрч хохирогчийг хамгаалах 51 аюулгүй байдлын хамгаалалтын арга хэмжээг зохион байгуулснаас Урьдчилан сануулах 31, Тодорхой үйлдлийг хязгаарлах 3, Биечилсэн хамгаалалт 9, Мэдээллийн нууцлалыг хангах 1, Тусгай техник хэрэгслээр хангах 4, аюулгүй газарт түр байрлуулах арга хэмжээ 3-ыг тус тус хэрэгжүүлж, шүүгч 1, прокурор 2, гэрч 6, хохирогч 39, хамаарал бүхий этгээд 17, нийт 65 иргэний аюулгүй байдлыг эрсдэлгүй хамгаалж ажилласан байна.

 

Хамгаалалтанд авагдсан 5, зөвлөгөө мэдээлэл авахыг хүссэн 2, нийт 7 иргэнд сэтгэл зүйн зөвлөгөө, 8 иргэнд хууль зүйн зөвлөгөө туслалцаа үзүүлж, сэтгэл зүйн хамгаалалтанд 1 иргэнийг авч, хамгаалалтанд байгаа хохирогчид эрүүл мэндийн туслалцаа үзүүлэх ажлыг 2 удаа, хамгаалалтанд авагдсан иргэдэд сэтгэл зүйн тусламж үйлчилгээг тухай бүр, хохирогчийг шүүх хуралдаанд оролцох үед сэтгэл зүйчийг байлцуулах арга хэмжээг 2 удаа тус тус хэрэгжүүлж ажиллалаа.