• Нүүр хуудас
  • Системүүд
  • Харьяа нэгжүүд
  • Холбоо барих
  • Асуулт хариулт
  • Иргэний хяналт
Гэрч, хохирогчийг хамгаалах ажлыг сурталчлах зурагт хуудас, танилцуулга хэвлүүллээ Цагдаагийн ерөнхий газрын Гэрч, хохирогчийг хамгаалах хэлтсээс сургалт зохион байгуулж байна Гэрч, хохирогчийг хамгаалах тухай хуулийн хэрэгжилтийг хангах ажлын хүрээнд 2017 оны эхний 9 сарын байдлаар Замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлын эсрэг гэмт хэрэг, зөрчил үйлдэхээс урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр сургалт зохион байгууллаа Байгалийн гамшиг, ослын үед үүрэг гүйцэтгэх чиглэлээр сургалт зохион байгууллаа “Үргэлж тантай хамтдаа” өдөрлөг зохион байгууллаа Цагдаагийн албаны сэтгэл зүйчдийг гэрч, хохирогчийг хамгаалах үйл ажиллагаанд мэргэшүүлэх сургалт зохион байгууллаа Гэрч, хохирогчийг хамгаалах тухай хуулийн хэрэгжилтийг хангах ажлын хүрээнд 2017 оны эхний 11 дүгээр сарын байдлаар Гэрч, хохирогчийг хамгаалах хэлтэс 2017 оны ажлаа дүгнэж, тайлангийн хурлаа зохион байгууллаа Цагдаагийн ерөнхий газрын Гэрч, хохирогчийг хамгаалах хэлтсээс иргэдэд 24 цагаар зөвлөгөө, мэдээлэл өгч байна Гэрч, хохирогчийг хамгаалах үйл ажиллагаа Гэрч, хохирогчийг хамгаалах хэлтсийн цасны баяр боллоо Гэрч хохирогчийг хамгаалах хэлтсээс мэдээлж байна “Хамгаалалтад авсан иргэдэд хууль зүйн болон сэтгэл зүйн туслалцаа үзүүлэх өрөө байгуулах” төслийг амжилттай хэрэгжүүллээ Гэрч, хохирогчийг хамгаалах тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах асуудлаар иргэдээс санал авах зар Гэрч, хохирогчийг хамгаалах үйл ажиллагааг иргэдэд сурталчлан таниулах төслийг хэрэгжүүлэн ажиллаж байна Гэрч, хохирогчийг хамгаалах үйл ажиллагааг иргэдэд сурталчилж байна Авлигатай тэмцэх газрын дэргэдэх Олон нийтийн зөвлөлтийн гишүүдтэй уулзлаа Гэрч, хохирогчийг хамгаалах үйл ажиллагаа

Цагдаагийн албаны сэтгэл зүйчдийг гэрч, хохирогчийг хамгаалах үйл ажиллагаанд мэргэшүүлэх сургалт зохион байгууллаа

Гэрч, хохирогчийг хамгаалах, туслалцаа үзүүлэх үндэсний хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх ажлын хүрээнд Цагдаагийн ерөнхий газрын Захиргааны удирдлагын газрын даргын баталсан удирдамжийн дагуу Нийслэлийн болон аймгуудын цагдаагийн газар, хэлтсийн сэтгэл зүйчдийг гэрч, хохирогчийг хамгаалах, туслалцаа үзүүлэх чиглэлээр мэргэшүүлэх сургалтыг 2017 оны 10 дугаар сарын 13-ны өдөр танхимын, 17-19-ний өдрүүдэд цахим хэлбэрээр зохион байгуулж хэрэгжүүллээ.

Сургалтад “Гэрч, хохирогчийг хамгаалах тухай хуулийн зохицуулалт, анхаарах зарим асуудал”, “Гэрч, хохирогчийн сэтгэл зүйн онцлог”, “Гэрч, хохирогчийг хамгаалах  үйл ажиллагаанд сэтгэл зүйчдэд хэрэглэгдэх маягтууд”, “Гэрч, хохирогчид аюулын эрсдэлийн үнэлгээ хийх аргачлал”, “Хамгаалалтад авагдсан гэрч, хохирогчид сэтгэл зүйн туслалцаа үзүүлэх тухай үндсэн ойлголт”, “Сэтгэл зүйн хамгаалалтын арга хэмжээ хэрэгжүүлэх тухай үндсэн ойлголт” зэрэг сэдвүүдээр Гэрч, хохирогчийг хамгаалах хэлтсийн мэргэшсэн алба хаагчид хичээл зааж, нийслэлийн болон нутаг дэвсгэр хариуцсан цагдаагийн байгууллагын сэтгэл зүйчид хамрагдлаа.