govisumber@police.gov.mn
Утас: 7054102, 70194258, 99547600
Хаяг : Монгол улс, Говьсүмбэр аймгийн цагдаагийн газар
Газар Хэлтэс, алба           Өрөөний №           Өрөөний утас          Цахим шуудан      
Ажлын алба                       
Газрын жижүүр