bulgan@police.gov.mn
Ажлын утас:7034102, 94333102, 89333102
Хаяг : Монгол улс, Булган аймгийн цагдаагийн газар
Газар Хэлтэс, алба           Өрөөний №           Өрөөний утас          Цахим шуудан      
Ажлын алба                       
Газрын жижүүр