khuvsgul@police.gov.mn
Утас: 7038102, 94560102
Хаяг : Монгол улс, Хөвсгөл аймгийн цагдаагийн газар
Газар Хэлтэс, алба           Өрөөний №           Өрөөний утас          Цахим шуудан      
Ажлын алба                       
Газрын жижүүр