umnugobi@police.gov.mn
Утас: 7053102, 70194630
Хаяг : Монгол улс, Өмнөговь аймгийн цагдаагийн газар
Газар Хэлтэс, алба           Өрөөний №           Өрөөний утас          Цахим шуудан      
Ажлын алба                       
Газрын жижүүр