orkhon@police.gov.mn
Утас: 7035102, 70194320
Хаяг : Монгол улс, Орхон аймгийн цагдаагийн газар
Газар Хэлтэс, алба           Өрөөний №           Өрөөний утас          Цахим шуудан      
Ажлын алба                       
Газрын жижүүр