dornogobi@police.gov.mn
Утас: 7052102, 96522102, 80522102, 99522102
Хаяг : Монгол улс, Дорноговь аймгийн цагдаагийн газар
Газар Хэлтэс, алба           Өрөөний №           Өрөөний утас          Цахим шуудан      
Ажлын алба                       
Газрын жижүүр