darkhan-uul@police.gov.mn
Утас: 7037102, 70194284, 89370102
Хаяг : Монгол улс, Дархан-Уул аймгийн цагдаагийн газар
Газар Хэлтэс, алба           Өрөөний №           Өрөөний утас          Цахим шуудан      
Ажлын алба                       
Газрын жижүүр