• Нүүр хуудас
  • Системүүд
  • Харьяа нэгжүүд
  • Холбоо барих
  • Асуулт хариулт
  • Иргэний хяналт

БАЯН-ӨЛГИЙ АЙМАГТ ХУУЛЬ БУСААР ЯНГИР АГНАСАН ГЭМТ ХЭРЭГ ГАРЛАА

2014-11-07
БАЯН-ӨЛГИЙ АЙМАГТ ХУУЛЬ БУСААР ЯНГИР АГНАСАН ГЭМТ ХЭРЭГ ГАРЛАА

Улсын хэмжээнд цагдаагийн байгууллагаас “Хяналт-Шийдвэрлэлт” нэгдсэн арга хэмжээ зохион байгуулж эхлээд байна.

Баян-Өлгий аймгийн цагдаагийн газрын даргын 2014 оны 10 дугаар сарын 29-ний өдөр баталсан “Хяналт-Шийдвэрлэлт” салбар төлөвлөгөө гарган, 2014 оны 11 дүгээр сарын 03-ны өдөр орон нутгийн “Наз” телевизтэй хамтран аймгийн малын захад ажиллаж мал, малын гаралтай бүтээгдэхүүн худалддаг иргэдэд Мал хулгайлах болон Байгаль хамгаалах журмын эсрэг гэмт хэргээс урьчилан сэргийлэх санамж, сэрэмжлүүлэг тарааж, иргэдийн санал хүсэлтийг сонслоо.

Мөн энэ жлын хүрээнд Баян-Өлгий аймгийн Ногооннуур сумын Ховд багийн Хашаат гэх газарт тус сумын 20-30 орчим насны иргэд болох Х, С нар бүлэглэн галт зэвсэг ашиглан 2014 оны 10 дугаар сарын 09-ний өдөр хууль бусаар янгир агнасан гэмт хэргийг Баян-Өлгий аймаг дахь Цагдаагийн газрын алба хаагчид шуурхай илрүүлэн шалгаж байна.