• Нүүр хуудас
  • Системүүд
  • Харьяа нэгжүүд
  • Холбоо барих
  • Асуулт хариулт
  • Иргэний хяналт

БУЛГАН АЙМГИЙН ЦАГДААГИЙН ГАЗРААС МЭДЭЭЛЖ БАЙНА

2014-10-21
БУЛГАН АЙМГИЙН ЦАГДААГИЙН ГАЗРААС  МЭДЭЭЛЖ БАЙНА
“БАЙГАЛЬ ХАМГААЛАХ ЖУРМЫН ЭСРЭГ ГЭМТ ХЭРЭГТЭЙ ТЭМЦЭХЭД БҮС НУТГИЙН ХАМТЫН АЖИЛЛАГАА” СЭДЭВТ ЗӨВЛӨГӨӨН БОЛЛОО


Булган аймгийн Цагдаагийн газраас Байгаль хамгаалах журмын эсрэг гэмт хэрэгтэй тэмцэх ажлын хүрээнд Хангайн бүсийн зөвлөгөөн зохион байгуулах ажлыг санаачилан Аймгийн ИТХ, ГХУСАЗЗ-д санал гаргасаныг Байгаль орчин ногоон хөгжлийн яам, Орхон, Булган аймгийн ИТХ, ГХУСАЗЗ-өөс санхүүжүүлэн дэмжиж 2014 оны 09 дүгээр сарын 16-ны өдөр Иргэдийн хурлын даргын 13 дугаар тогтоолоор “Байгаль хамгаалах журмын эсрэг гэмт хэрэгтэй тэмцэхэд бүс нутгийн хамтын ажиллагаа” сэдэвт зөвлөгөөнийг зохион байгуулах ажлын хэсгийг байгуулж бэлтгэл ажлын төлөвлөгөө гарган хэрэгжүүлж ажиллаа. 

Зөвлөгөөнд Байгаль орчин ногоон хөгжлийн яам, Цагдаагийн Ерөнхий Газар, Булган, Орхон аймгийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурал, ГХУСАЗЗ, Архангай, Өвөрхангай, Хөвсгөл аймгуудын цагдаа, хууль хяналтын байгууллагуудын 230 төрийн алба хаагч оролцсон Хангайн бүсийн зөвлөгөөнийг 2014 оны 10 сарын 16-17-ний өдрүүдэд Булган аймгийн Хангал сумын Хялганат тосгонд зохион байгууллаа. 
Уг зөвлөгөөнд Цагдаагийн газрын дарга, цагдаагийн хурандаа О.Ганбат “Булган аймагт үйлдэгдэж буй Байгаль хамгаалах журмын эсрэг гэмт хэрэг, хэрэгжүүлж буй ажил, цаашид анхаарах асуудал” сэдвээр илтгэл тавьж зөвлөмжинд тусгах саналыг оруулан хэлэлцүүлж ажиллаа. 
Арга хэмжээнд Цагдаагийн байгууллагын 49 алба хаагч оролцож зөвлөгөөнөөс хэлэлцэж гарсан зөвлөмж, цаашид хэрэгжүүлэх ажлын чиглэлийг тодорхойлж зөвлөгөөний ач холбогдолыг дүгнэсэн юм