• Нүүр хуудас
  • Системүүд
  • Харьяа нэгжүүд
  • Холбоо барих
  • Асуулт хариулт
  • Иргэний хяналт
Сургалт, мэдээлэл
Шүүлт:
-аас
хүртэл
Таны эрх зүйн мэдлэгт
Төрийн тусгай хамгаалалтын тухай хууль
2020-06-11
Таны эрх зүйн мэдлэгт
Гамшгаас хамгаалах тухай хууль
2020-06-11
Таны эрх зүйн мэдлэгт
Хөгжлийн бодлого, төлөвлөлт, түүний удирдлагын тухай хууль
2020-06-11
Таны эрх зүйн мэдлэгт
Гэрч, хохирогчийг хамгаалах тухай хууль /нэмэлт, өөрчлөлт/
2020-05-27
Архив, албан хэрэг хөтлөлтийн тухай хууль
Архив, албан хэрэг хөтлөлтийн тухай хууль
2020-05-22
Таны эрх зүйн мэдлэгт
Оюуны өмчийн тухай хууль
2020-05-18
Таны эрх зүйн мэдлэгт
Төрийн аудитын тухай хууль
2020-05-18
Цагдаагийн байгууллагын үйл ажиллагаанд мөрдөгдөж буй эрх зүйн актын лавлагаа
Цагдаагийн байгууллагын үйл ажиллагаанд мөрдөгдөж буй эрх зүйн актын лавлагаа
2020-05-15
Таны эрх зүйн мэдлэгт
Коронавируст халдвар /Ковид-19/-ын цар тахлаас урьдчилан сэргийлэх, тэмцэх, нийгэм, эдийн засагт үзүүлэх сөрөг нөлөөллийг бууруулах тухай
2020-05-08
Дотоод хэргийн Их сургуулийн Ахлагчийн сургуулийн элсэлтийн шалгалтын оноо
Дотоод хэргийн Их сургуулийн Ахлагчийн сургуулийн элсэлтийн шалгалтын оноо
2020-04-20
Таны эрх зүйн мэдлэгт
Эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай
2020-04-13
Таны эрх зүйн мэдлэгт
Эрүүгийн хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай
2020-04-13
Таны эрх зүйн мэдлэгт
Үй олноор хөнөөх зэвсэг дэлгэрүүлэх болон терроризмтэй тэмцэх тухай
2020-04-10
Таны эрх зүйн мэдлэгт
Өмгөөллийн тухай
2020-04-08
Таны эрх зүйн мэдлэгт
Монгол Улсын Хүний эрхийн үндэсний комиссын тухай
2020-04-08
Таны эрх зүйн мэдлэгт
Монгол Улсын Хүний эрхийн үндэсний комиссын тухай
2020-04-07
Таны эрх зүйн мэдлэгт
Монгол Улсын Их хурлын сонгуулийн тухай
2020-04-07
Таны эрх зүйн мэдлэгт
Зөрчил шалган шийдвэрлэх тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай
2020-04-06
Таны эрх зүйн мэдлэгт
Засгийн газрын тусгай сангийн тухай
2020-04-06
Таны эрх зүйн мэдлэгт
Гэмт хэрэг, зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай
2020-04-03