• Нүүр хуудас
  • Системүүд
  • Харьяа нэгжүүд
  • Холбоо барих
  • Асуулт хариулт
  • Иргэний хяналт
Хууль, эрх зүй
Шүүлт:
-аас
хүртэл
Журмын
Журмын төсөлд саналаа өгнө үү
Мөн журмын 2.2.1 дэх заалтын “төхөөрөмжөөр баримтжуулсан тохиолдолд “Торгуулийн мэдэгдэх хуудас”-ыг “Шийтгэлийн хуудас”
2018-08-02
ЦАГДААГИЙН ЕРӨНХИЙ ГАЗРЫН ХУУЛИЙН ХЭЛТСЭЭС МЭДЭЭЛЖ БАЙНА
Монгол Улсын Их Хурлаас 2015 оны 8 дугаар сарын 7-ны өдөр Галт зэвсгийн тухай хууль /шинэчилсэн найруулга/-ийг баталж, Төрийн мэдээлэл сэтгүүлийн 8 дугаар сарын 21-ний өдрийн 31 /892/ дүгээрт нийтэлснээр 9 дүгээр сарын 1-ний өдрөөс мөрдөн эхэлж байна.
2015-09-03