• Нүүр хуудас
  • Системүүд
  • Харьяа нэгжүүд
  • Холбоо барих
  • Асуулт хариулт
  • Иргэний хяналт

СУРГАЛТ ДАДЛАГЫН ТӨВӨӨС МЭДЭЭЛЖ БАЙНА

2014-12-23
СУРГАЛТ ДАДЛАГЫН ТӨВӨӨС МЭДЭЭЛЖ БАЙНА

СУРГАЛТ ДАДЛАГЫН ТӨВӨӨС МЭДЭЭЛЖ БАЙНАЦЕГ-ын даргын 2014 оны 706-р тушаалаар "Цагдаа" мэргэжлийн сургалтанд хамрагдаж, 55 суралцагчдыг нийтийн хэв журам хамгаалах, олон нийтийн аюулгүй байдлыг хангах, цагдаагийн байгууллагын тээврийн хэрэгслийн ашиглалтын чиглэлээр танилцах дадлагыг 2014-12-23-аас, 2015-01.16-н хүртэл зохион байгуулах гэж байна.
Танилцах дадлагаар цагдаагийн байгууллагын үйл ажиллагааны журам, цагдаагийн алба хаагчийн ёс зүйн дүрэм болон гэмт хэрэгтэй тэмцэх олон нийтийн аюулгүй байдал, нийтийн хэв журам хамгаалах чиглэлээр сурч мэдсэн зүйлээ бататган суралцах юм