• Нүүр хуудас
  • Системүүд
  • Харьяа нэгжүүд
  • Холбоо барих
  • Асуулт хариулт
  • Иргэний хяналт

БАЯН-ӨЛГИЙ АЙМГИЙН ЦАГДААГИЙН ГАЗРААС МЭДЭЭЛЖ БАЙНА

2014-11-23
БАЯН-ӨЛГИЙ АЙМГИЙН ЦАГДААГИЙН ГАЗРААС МЭДЭЭЛЖ БАЙНА

Баян-Өлгий аймгийн цагдаагийн газар захиргааны хяналтанд байгаа иргэдийг нийгэмшүүлэх талаар аймгийн Хөдөлмөрийн хэлтэстэй хамтарч ажиллаж байна. 

Хөдөлмөр эрхлэлтийн үндэсний зөвлөлийн 2014 оны 01 дүгээр сарын 13-ны өдрийн 5 дугаар тогтоолоор батлагдсан“Аж ахуйн эрхлэлтийг хөгжүүлэх хөтөлбөр”-ийн Ажил олоход хүндрэлтэй иргэнийг дэмжих арга хэмжээний хүрээнд хорих ял эдлээд суллагдаж Цагдаагийн байгууллагын хяналтанд байсан гурван иргэнд аймгийн Хөдөлмөрийн хэлтэсээс тус бүр 1.000.000 төгрөгний санхүүгийн дэмжлэг үзүүлж, 1 иргэнд 5.000.000 төгрөгний хөнгөлөлттэй зээл олгуулав.

Хөтөлбөрт хамрагдсан хоёр иргэн хувийн авто засвар,нэг иргэн барилга байгууламжийн засал чимэглэл, нэг иргэн вакум цонхыг үйлдвэрлэх чиглэлээр үйл ажиллагаагаа амжилттай явуулж байна.

Мөн “Хөдөлмөрт бэлтгэх” төслийн тусгайлсан багц үйлчилгээнд захиргааны хяналтанд байсан нийт 15 иргэнийг тодорхой сэдвээр сургалтанд хамруулснаар захиргааны хяналтанд байгаа хүмүүсийг нийгэмшүүлэхэд онцгой ач холбогдолтой, үр дүнтэй ажил болжээ.

Хөдөлмөр эрхлэлтийн үндэсний зөвлөлийн 2014 оны 01 дүгээр сарын 13-ны өдрийн 5 дугаар тогтоолоор батлагдсан “40-өөс дээш насны иргэдийн хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих хөтөлбөр”-ийн Иргэдийн эргүүл, байгаль хамгаалах, нөхөн сэргээх, осол гэмтлээс сэргийлэхэд бүлгээр ажиллуулах арга хэмжээний хүрээнд Хөдөлмөрийн хэлтэстэй хамтарч мөн дөрвөн иргэнийг хамруулсанд тэд баяртай байна

Энэ үйл ажиллагаанд хамрагдсан иргэн бүрт 200.000 төгрөгний урамшуулал олгож, сургуулийн ойр орчинд эргүүл хийх, хүүхдүүдийг зам тээврийн ослоос урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээ авах, байгаль хамгаалах чиглэлээр ажилласнаар сургуулийн ойр орчинд зам тээврийн осол бүртгэгдээгүй байна.