• Нүүр хуудас
  • Системүүд
  • Харьяа нэгжүүд
  • Холбоо барих
  • Асуулт хариулт
  • Иргэний хяналт

АВТОМАШИНЫ ХААЛТТАЙ ДУУДЛАГА ХУДАЛДААНЫ УРИЛГА

2014-11-18
АВТОМАШИНЫ ХААЛТТАЙ ДУУДЛАГА ХУДАЛДААНЫ УРИЛГА

 

             Нийслэлийн Засаг даргын 2014 оны А/959 дугаар захирамжийн дагуу Улаанбаатар хотын Цагдаагийн газрын хөрөнгөнд бүртгэлтэй дараах  автомашинуудыг хаалттай дуудлагын худалдаагаар тухайн тээврийн хэрэгслийг эзэмшиж байсан жолооч нарт  худалдана. Дуудлагын худалдаа 2014 оны 12 дугаар сарын 03-ны өдрийн 10.00 цагт Улаанбаатар хотын Цагдаагийн газрын 1 дүгээр байрны Хурлын зааланд явагдана.                                                                                                                                     Бүрдүүлэх материал:  

1. Саналын хуудас бөглөх /маягтын дагуу/                                                                                  

2. Оролцогчийн иргэний үнэмлэхний хуулбар    

3. Дэнчин төлсөн баримт                                                    

4. Дуудлагын худалдаанд оролцогчийн тасалбарын үнэ 5000 төгрөг төлсөн баримт                       

          Дээрх материалыг бүрдүүлэн дугтуйнд хийн автомашины марк, улсын дугаарыг бичиж Улаанбаатар хотын Цагдаагийн газрын 1 дүгээр  байранд байрлах саналын хайрцагт хийнэ.                                                                                                                                                                                                                                                          

        Саналын хайрцгийг 2014 оны 12 дугаар сарын 01-нд нээж, 12 дугаар сарын 03-ны өдрийн 9 цаг 30 минутанд битүүмжлэн санал авах ажиллагааг хаана.                                       

      Дэнчин болон тасалбарын үнийг Нийслэлийн Өмчийн харилцааны газрын Улаанбаатар хотын банкны  2611009461 тоот дансанд тушаана                                                                       

Web: www.police.gov.mn                        Утас: 324126, 269250

 

Жич: Оролцогчийн тасалбарын үнэ 5000 төгрөг буцааж олгогдохгүй. 

Жагсаалтыг энд дарж үзнэ үү.