• Нүүр хуудас
  • Системүүд
  • Харьяа нэгжүүд
  • Холбоо барих
  • Асуулт хариулт
  • Иргэний хяналт

АВТОМАШИНЫ ДУУДЛАГА ХУДАЛДААНД УРЬЖ БАЙНА

2014-11-18
АВТОМАШИНЫ ДУУДЛАГА ХУДАЛДААНД УРЬЖ БАЙНА

Автомашины хаалттай дуудлагын худалдаанд урьж байна

 

     
             

Нийслэлийн Засаг даргын 2014 оны А/959 дугаар захирамжийн дагуу Улаанбаатар хотын Цагдаагийн газрын хөрөнгөнд бүртгэлтэй дараах автомашинуудыг хаалттай дуудлагын худалдаагаар тухайн тээврийн хэрэгслийг эзэмшиж байсан алба хаагч нарт худалдана. Дуудлагын худалдаа 2014 оны 12 дугаар сарын 03-ны өдрийн 10.00 цагт Улаанбаатар хотын Цагдаагийн газрын 1 дүгээр байрны Хурлын зааланд явагдана. Бүрдүүлэх материал: 1. Саналын хуудас бөглөх /маягтын дагуу/

 

 

2. Оролцогчийн иргэний үнэмлэхний хуулбар

 

   
 

3. Дэнчин төлсөн баримт

 

       
 

4. Дуудлага худалдаанд оролцогчийн тасалбарын үнэ 5000 төгрөг төлсөн баримт

 

Дээрх материалыг бүрдүүлэн дугтуйнд хийн автомашины марк, улсын дугаарыг бичиж Улаанбаатар хотын Цагдаагийн газрын 1 дүгээр байранд байрлах саналын хайрцагт хийнэ.

 

             

Саналын хайрцгийг 2014 оны 12 дугаар сарын 01-нд нээж, 12 дугаар сарын 03-ны өдрийн 9 цаг 30 минутанд битүүмжлэн санал авах ажиллагааг хаана.

 

Дэнчин болон тасалбарын үнийг Нийслэлийн Өмчийн харилцааны газрын

Улаанбаатар хотын банкны2611009461 тоот дансанд тушаана

 

Web:

 

www.police.gov.mn Утас: 324126, 269250
   

Жич: Оролцогчийн тасалбарын үнэ 5000 төгрөг буцааж олгогдохгүй.

 

   
             

 

Байгууллагын нэр

 

Автомашины марк, улсын дугаар

 

Үйлдвэрлэсэн/Монголд ашиглагдаж эхэлсэн он

 

Нийт гүйлт /км/

 

Дэнчин

 

Хаалттай дуудлагын худалдааны доод үнэ

 

1

 

Улаанбаатар хотын Цагдаагийн газар

 

Хьюндай аксент 40-36 УБЗ

 

2008/2008

 

225051

 

600 000,0

 

2 000 000,0

 

2

 

 

Хьюндай аксент 40-32 УБЗ

 

2008/2008

 

106910

 

600 000,0

 

2 000 000,0

 

3

 

 

Хьюндай аксент 40-08 УБЗ

 

2008/2008

 

133977

 

600 000,0

 

2 000 000,0

 

4

 

 

Хьюндай аксент 40-35 УБЗ

 

2008/2008

 

152665

 

600 000,0

 

2 000 000,0

 

5

 

 

Хьюндай аксент 40-41 УБЗ

 

2008/2008

 

134801

 

600 000,0

 

2 000 000,0

 

6

 

 

Хьюндай аксент 40-22 УБЗ

 

2008/2008

 

162193

 

600 000,0

 

2 000 000,0

 

7

 

 

Хьюндай аксент 40-38 УБЗ

 

2008/2008

 

178842

 

600 000,0

 

2 000 000,0

 

8

 

 

Хьюндай аксент 40-07 УБЗ

 

2008/2008

 

163005

 

600 000,0

 

2 000 000,0

 

9

 

 

Хьюндай аксент 40-47 УБЗ

 

2008/2008

 

183192

 

600 000,0

 

2 000 000,0

 

10

 

 

Хьюндай аксент 40-04 УБЗ

 

2008/2008

 

163632

 

600 000,0

 

2 000 000,0

 

11

 

 

Хьюндай аксент 40-24 УБЗ

 

2008/2008

 

169762

 

600 000,0

 

2 000 000,0

 

12

 

 

Хьюндай аксент 40-21 УБЗ

 

2008/2008

 

145679

 

600 000,0

 

2 000 000,0

 

13

 

 

Хьюндай аксент 40-34 УБЗ

 

2008/2008

 

181404

 

600 000,0

 

2 000 000,0

 

14

 

 

Хьюндай аксент 40-15 УБЗ

 

2008/2008

 

166222

 

600 000,0

 

2 000 000,0

 

15

 

 

Хьюндай аксент 40-16 УБЗ

 

2008/2008

 

167260

 

600 000,0

 

2 000 000,0

 

16

 

 

Хьюндай аксент 40-17 УБЗ

 

2008/2008

 

171008

 

600 000,0

 

2 000 000,0

 

17

 

 

Хьюндай аксент 40-39 УБЗ

 

2008/2008

 

172453

 

600 000,0

 

2 000 000,0

 

18

 

 

Хьюндай аксент 40-11 УБЗ

 

2008/2008

 

144520

 

600 000,0

 

2 000 000,0

 

19

 

 

Хьюндай аксент 40-13 УБЗ

 

2008/2008

 

152933

 

600 000,0

 

2 000 000,0

 

20

 

 

Хьюндай аксент 40-14 УБЗ

 

2008/2008

 

163209

 

600 000,0

 

2 000 000,0

 

21

 

 

Хьюндай аксент 40-43 УБЗ

 

2008/2008

 

160437

 

600 000,0

 

2 000 000,0

 

22

 

 

Хьюндай аксент 40-46 УБЗ

 

2008/2008

 

167952

 

600 000,0

 

2 000 000,0

 

23

 

 

Хьюндай аксент 40-10 УБЗ

 

2008/2008

 

167363

 

600 000,0

 

2 000 000,0

 

24

 

 

Хьюндай аксент 40-20 УБЗ

 

2008/2008

 

183202

 

600 000,0

 

2 000 000,0

 

25

 

 

Хьюндай аксент 40-26 УБЗ

 

2008/2008

 

152577

 

600 000,0

 

2 000 000,0

 

26

 

 

Хьюндай аксент 40-33 УБЗ

 

2008/2008

 

157570

 

600 000,0

 

2 000 000,0

 

27

 

 

Хьюндай аксент 40-01 УБЗ

 

2008/2008

 

178306

 

600 000,0

 

2 000 000,0

 

28

 

 

Хьюндай аксент 40-02 УБЗ

 

2008/2008

 

143817

 

600 000,0

 

2 000 000,0

 

29

 

 

Хьюндай аксент 40-06 УБЗ

 

2008/2008

 

177592

 

600 000,0

 

2 000 000,0

 

30

 

 

Хьюндай аксент 40-29 УБЗ

 

2008/2008

 

144206

 

600 000,0

 

2 000 000,0

 

31

 

 

Хьюндай аксент 40-19 УБЗ

 

2008/2008

 

143192

 

600 000,0

 

2 000 000,0

 

32

 

 

Хьюндай аксент 40-27 УБЗ

 

2008/2008

 

156754

 

600 000,0

 

2 000 000,0

 

33

 

 

Хьюндай аксент 40-18 УБЗ

 

2008/2008

 

169712

 

600 000,0

 

2 000 000,0

 

34

 

 

Хьюндай аксент 40-37 УБЗ

 

2008/2008

 

184550

 

600 000,0

 

2 000 000,0

 

35

 

 

Хьюндай аксент 40-40 УБЗ

 

2008/2008

 

218413

 

600 000,0

 

2 000 000,0

 

36

 

 

Хьюндай аксент 40-45 УБЗ

 

2008/2008

 

190429

 

600 000,0

 

2 000 000,0

 

37

 

 

Хьюндай аксент 40-09 УБЗ

 

2008/2008

 

161534

 

600 000,0

 

2 000 000,0

 

38

 

 

Хьюндай аксент 40-30 УБЗ

 

2008/2008

 

172215

 

600 000,0

 

2 000 000,0

 

39

 

 

Хьюндай аксент 40-55 УБЗ

 

2008/2008

 

192369

 

600 000,0

 

2 000 000,0

 

40

 

 

Хьюндай аксент 40-03 УБЗ

 

2008/2008

 

161978

 

600 000,0

 

2 000 000,0

 

41

 

 

Хьюндай аксент 40-23 УБЗ

 

2008/2008

 

138563

 

600 000,0

 

2 000 000,0

 

42

 

 

Хьюндай аксент 40-28 УБЗ

 

2008/2008

 

155655

 

600 000,0

 

2 000 000,0

 

43

 

 

Хьюндай аксент 40-31 УБЗ

 

2008/2008

 

185065

 

600 000,0

 

2 000 000,0

 

44

 

 

Хьюндай аксент 40-12 УБЗ

 

2008/2008

 

180872

 

600 000,0

 

2 000 000,0

 

 

Дүн

 

     

26 400 000,0

 

88 000 000,0

 

             
             

НИЙСЛЭЛИЙН ӨМЧИЙН ХАРИЛЦААНЫ ГАЗАР

 

     

УЛААНБААТАР ХОТЫН ЦАГДААГИЙН ГАЗАР