• Нүүр хуудас
  • Системүүд
  • Харьяа нэгжүүд
  • Холбоо барих
  • Асуулт хариулт
  • Иргэний хяналт

ЦАГДААГИЙН БАЙГУУЛЛАГААС ҮЗҮҮЛЖ БУЙ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ТӨЛБӨРИЙН ХЭМЖЭЭ

2014-10-01
                                Цагдаагийн байгууллагаас үзүүлж байгаа үйлчилгээний
                                                                 төлбөрийн хэмжээ
     
  14.02.10  
Д/д  Үйлчилгээний төрөл Төлбөрийн хэмжээ /төгрөгөөр/
1 Ял шийтгэгдсэн эсэх талаар лавлагаа авах 1000
2 Жолооны гадаад үнэмлэх 37500
3 Жолооны дотоод үнэмлэх 12500
4 Тээврийн хэрэгсэл түр саатуулах байранд байсан хугацааны зардал /том оврын автомашин/ 5000
5 Тээврийн хэрэгсэл түр саатуулах байранд байсан хугацааны зардал /суудлын автомашин/ 3500
6 Тээврийн хэрэгсэл түр саатуулах байранд байсан хугацааны зардал /мотоцикл/ 2500
     
                                                                  САНХҮҮ ХАНГАМЖИЙН ГАЗАР