• Нүүр хуудас
 • Системүүд
 • Харьяа нэгжүүд
 • Холбоо барих
 • Асуулт хариулт
 • Иргэний хяналт

АЮУЛТАЙ АЧАА ТЭЭШ ТЭЭВЭРЛЭХ ЗӨВШӨӨРӨЛ ХҮССЭН ХУУЛИЙН ЭТГЭЭД НЬ ДАРААХ МАТЕРИАЛЫН БҮРДЛИЙГ ХАНГАСАН БАЙНА

2014-11-05
АЮУЛТАЙ АЧАА ТЭЭШ ТЭЭВЭРЛЭХ ЗӨВШӨӨРӨЛ ХҮССЭН ХУУЛИЙН ЭТГЭЭД НЬ ДАРААХ МАТЕРИАЛЫН БҮРДЛИЙГ ХАНГАСАН БАЙНА

 

Аюултай ачаа тээш тээвэрлэх зөвшөөрөл авах аж ахуйн нэгж, байгууллага нь дараах материалыг бүрдүүлэн ЦЕГ-ын Лицензийн төвд хандаж, зөвшөөрөл авна. Үүнд:

 1. Аж ахуй нэгж, байгууллага, албан тушаалтны хүсэлт;
 2. Цагдаагийн байгууллага болон гэрээт харуул хамгаалалтын байгууллагатай байгуулсан хамгаалалтын гэрээ;
 3. Тээврийн хэрэгслийн гэрчилгээний болон жолоочийн үнэмлэхний хуулбар;
 4. Тусгай зориулалтын шаардлага хангасан тээврийн хэрэгслийн тэвшний дотор болон гадна  талыг харуулсан фото зураг;
 5. Үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл, байгууллагын улсын бүртгэлийн гэрчилгээний тус бүрийн хуулбар;
 6. Аюултай ачаа тээвэрлэх, техникийн нөхцөл, стандартыг ажиллагсаддаа урьдчилан танилцуулж зааварчилгаа, баталгааг бичгээр гаргуулсан байх;
 7. Тээврийн хэрэгслийг тусгай зориулалтаар өөрчлөн тоноглосон талаарх гүйцэтгэлийг албан бичгээр авсан байх;
 8. Тээврийн хэрэгслийн оношлогооны дүгнэлтийн хуудас.

 

Цагдаагийн ерөнхий газрын Лицензийн төв нь Баянзүрх дүүрэг, 2 дугаар хороо, Доржийн гудамж, Home plaza төвийн зүүн талд /хуучнаар Их Засаг их сургууль явах замд Сэлэнгэ зочид буудлын замын эсрэг талд/ Утас: 93200100