• Нүүр хуудас
  • Системүүд
  • Харьяа нэгжүүд
  • Холбоо барих
  • Асуулт хариулт
  • Иргэний хяналт

Тэмдэг,баталгааны тэмдэг хаяж үрэгдүүлсэн тохиолдолд бүрдүүлэх бичиг баримт

2014-10-07

Тэмдэг , баталгааны тэмдэг хаяж үрэгдүүлсэн тохиолдолд дараах бичиг баримтыг бүрдүүлнэ

1.Нийслэлийн цагдаагийн газрын Нийтийн хэв журам хамгаалах газарт албан бичгээр хүсэлт гаргана
2.Аж ахуйн нэгжийн гэрчилгээг нотариатаар гэрчлүүлсэн хуулбар
3.Аж ахуйн нэгжийн çахирлын иргэний үнэмлэхний нотариатаар гэрчлүүлсэн хуулбар
4.Өдөр тутмын хэвлэлд зарлуулсан хүчингүйд тооцуулсан баримт / сонины хамт /
5.НЦГ-ын 2611009733 дансанд торгуулийн 10000 төгрөгийг Улаанбаатар банкинд тушаасан баримт
6.Компаний дүрэм /эх хувиар/
7.Компаний гишүүдийн иргэний үнэмлэхний нотариатаар гэрчлүүлсэн хуулбар
8.Захирал, үүсгэн байгуулагч нар биечлэн ирэх