• Нүүр хуудас
  • Системүүд
  • Харьяа нэгжүүд
  • Холбоо барих
  • Асуулт хариулт
  • Иргэний хяналт

Их ав төвөөс галт зэвсэг худалдан авах зөвшөөрөл

2014-10-07

Монгол Улсын Галт зэвсгийн тухай хуулийн 5,1, 5,2 дахь заалтад заасан шаардлага хангасан нийслэлийн иргэнд галт зэвсэг худалдан авах зөвшөөрлийг Нийслэлийн цагдаагийн газраас, хөдөө орон нутгийн иргэнд ЦЕГ-ын Бүртгэл хяналтын төвөөс олгоно.

 Бүрдүүлэх материал

  1. “Их ав” төвөөс галт зэвсэг худалдан авах өргөдөл
  2. Иргэний үнэмлэхний хуулбар /наториат/
  3. Оршин суугаа хорооны засаг даргын тодорхойлолт
  4. Эрүүл мэндийн бичиг
  5. Гэмт хэрэгт холбогдож байгаагүй эсэх талаар тодорхойлолтын үнэ 500 төгрөгийг тушаасан баримт /Төрийн сан 900012034 тоот данс, Цагдаагийн ерөнхий газар/

Жич: Галт зэвсэг худалдан авах зөвшөөрөл авах иргэн нь Галт зэвсгийн тухай хууль, Амьтаны тухай тухай хуулийг уншиж судалсан байх шаардлагатай.