• Нүүр хуудас
  • Системүүд
  • Харьяа нэгжүүд
  • Холбоо барих
  • Асуулт хариулт
  • Иргэний хяналт

Мөрдөн шалгах ажиллагаанд дэмжлэг үзүүлэх газрын Нээлттэй хаалганы өдөрлөг боллоо

2014-09-10
Мөрдөн шалгах ажиллагаанд дэмжлэг үзүүлэх газрын Нээлттэй хаалганы өдөрлөг боллоо

Монгол улсын хууль зүйн яамнаас хэрэгжүүлж буй “ Эрх чөлөөтэй монгол хүн” зорилтын хүрээнд Хууль зүйн салбарын шинэчлэлийн хүрээнд хийгдэж байгаа Нээлттэй хаалганы өдөрлөгийг ЦЕГ-ын ГХТГ / гэмт хэрэгтэй тэмцэх газар/-ын МШАДҮМГ / Мөрдөн шалгах ажиллагаанд дэмжлэг үзүүлэх мэргэжлийн газар/-аас 2014.09.10-ны өдрийн 13.00 цагаас 16.00 цагийн хооронд өөрийн байранд зохион байгууллаа.

Энэ үеэр иргэдийг хүлээн авч тэдэнд тус газрын мэргэжлийн хэлтсийн алба хаагчид хууль, эрх зүйн зөвлөгөө өгч, сонирхсон асуултанд хариу өгөхийн зэрэгцээ шинээр зохион байгуулагдсан байгууллагынхаа үндсэн чиг үүрэг бүтэц зохион байгуулалтын талаар болон эрх зүйн шинэтгэлийн хүрээнд шинэчлэгдэн батлагдсан хууль, тогтоомж, эрх зүйн актуудын талаар сурталчилан танилцууллаа.