• Нүүр хуудас
  • Системүүд
  • Харьяа нэгжүүд
  • Холбоо барих
  • Асуулт хариулт
  • Иргэний хяналт

Журмын төсөлд саналаа өгнө үү

2014-09-04
Журмын төсөлд саналаа өгнө үү

Цагдаагийн байгууллагын үйл ажиллагаанд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийх журмын төсөлд саналаа өгнө үү . Журмын төсөл, танилцуулга, үзүүлэлт тооцох зааврыг нүүр хуудасны "Мэдээллийн ил тод байдал" цэсний "Үйл ажиллагааны ил тод байдал" хэсэгт хавсралт нэг бүрээр байршуулсан болно.

Холбоос нь: http://police.gov.mn/news/content/id/623/type/49

Танд баярлалаа