• Нүүр хуудас
  • Системүүд
  • Харьяа нэгжүүд
  • Холбоо барих
  • Асуулт хариулт
  • Иргэний хяналт

Цагдаагийн байгууллагын 2014 оны эхний хагас жилийн үйл ажиллагааны тайлан

2014-08-06
Цагдаагийн байгууллагын 2014 оны эхний хагас жилийн үйл ажиллагааны тайлан

Монгол Улсын Үндсэн хууль, Цагдаагийн байгууллагын тухай хууль болон бусад хууль тогтоомж, Монгол Улсын Ерөнхийлөгч, Засгийн газрын тогтоол шийдвэр, Хууль зүйн сайдын эрхлэх асуудлын хүрээнд 2014 онд хийгдэх ажлын төлөвлөгөөнд тусгагдсан ажлын тайланг эхний хагас жилийн байдлаар гарган танилцуулж байна.

 

Үйл ажиллагааны тайланг эндээс татаж үзнэ үү.